Nhiệt kế tự ghi wifi testo Saveris 2-T3

Nhà sản xuất:
  • Tự động tiếp xúc và theo dõi nhiệt độ với đầu đo tùy chọn (kết nối cùng lúc 2 đầu đo)
  • Dải đo rộng của -195 đến 1350 ° C (tùy chọn đầu đo)
  • Hệ thống đo ghi dữ liệu Wifi lắp đặt và vận hành dễ dàng
  • Bộ nhớ trong 2 x 10000 giá trị đo