Nhiệt kế hồng ngoại Raytek RAYST81 ST Pro Plus ( -32 đến 760 ° C ) (Sao chép)

  • Phạm vi nhiệt độ: -32 đến 760 ° C (-25 đến 1400 ° F)
  • Độ phân giải: 0,1ºC (0,1ºF)
  • Sự chính xác: ± 1,1 ° C (± 2,0 ° F)