Nhiệt kế hồng ngoại Raytek RAYST61 ST Pro Plus -32 đến 600 ° C

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi nhiệt độ: -32 đến 600 ° C (-25 đến 1100 ° F)
  • Độ phân giải: 0,1ºC (0,1ºF)
  • Sự chính xác: ± 1,1 ° C (± 2,0 ° F)