Nhiệt kế hồng ngoại Raytek RAYMT6U MiniTemp (-20 đến 932 ° F)

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi nhiệt độ: -30 đến 500 ° C (-20 đến 932 ° F)
  • Độ phân giải: 0,2ºC (0,5ºF)
  • Sự chính xác: ± 1 ° C (2 ° F)