Nhiệt kế hồng ngoại Raytek RAYMT4U MiniTemp ( -18 đến 400 ° C )

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi nhiệt độ: -18 đến 400 ° C (0 đến 750 ° F)
  • Độ phân giải: 0,2ºC (0,5ºF)
  • Phản ứng quang phổ: 7–18 µm