Nhiệt kế hồng ngoại nhiệt độ cao Raytek RAYR3IPLUS2MSCL

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi nhiệt độ: 400 đến 2000ºC (752 đến 3632ºF)
  • Độ phân giải: Dưới 1000ºC: 0,1ºC
  • Sự chính xác: ± (0,5% giá trị đọc + 1ºC)