Nhiệt kế hồng ngoại nhiệt độ cao Raytek RAYR3IPLUS1ML

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi nhiệt độ: 700 đến 3000ºC (1292 đến 5432ºF)
  • Độ phân giải: dưới 1000ºC: 0,1ºC
  • Sự chính xác: ± (0,5% giá trị đọc + 1ºC)