Nhiệt kế hồng ngoại DeFelsko PosiTector IRT

Nhà sản xuất:
  • Con trỏ laser : Lớp 2 <1mW
  • Khoảng cách đến Tỷ lệ điểm (D: S): 5,7: 1
  • Thời gian đáp ứng : <500 μs (95% phản hồi)
  • Phản ứng quang phổ : 2 – 14 μm