Nguồn DC lập trình HopeTech HT6611 150W – 600W

Nhà sản xuất:
  • Màn hình hiển thị màn hình LCD 3,5 inch
  • Hỗ trợ đầu ra lập trình động chính xác và chính xác cao
  • Tải chức năng kiểm tra quy định
  • Menu thao tác tiếng Trung và tiếng Anh, chức năng mạnh mẽ
  • Hỗ trợ đầu vào và đầu ra kích hoạt bên ngoà