Máy toàn đạc điện tử GEO-FENNEL FTS102

186.890.000

Nhà sản xuất:
  • Đường kính ống ngắm: 45mm.
  • Độ phóng đại: 30x.
  • Góc nhìn: 1o30.
  • Khả năng phân giải: 3”.
  • Khoảng cách nhìn rõ ngắn nhất: 1mm.
  • Tầm làm việc không phản xạ: 1 – 500m.
  • Tầm làm việc có phản xạ: 1 – 800m.
  • Tầm làm việc với lăng kính mini: 1 – 1,200m.
  • Tầm làm việc với lăng kính chuẩn, đơn: 1 – 3,500m.
  • Độ chính xác: +/-2mm + 2ppm.
Máy toàn đạc GEO-FENNEL FTS102
Máy toàn đạc điện tử GEO-FENNEL FTS102

186.890.000