Máy phát xung Keysight 81150A

Nhà sản xuất:
  • Tạo xung 1µ – 120 MHz với thời gian tăng / giảm thay đổi
  • Đầu ra dạng sóng sin 1µ – 240 MHz
  • 14-bit, 2 GSa / s dạng sóng tùy ý
Danh mục: