Máy phát cho đầu dò trắc quang Delta Ohm LPPHOTS

Nhà sản xuất:

– nguồn điện 5 đến 30Vdc
– kích thước 80x84x44mm
– cho đầu dò PHOT 01; PHOT 02; PHOT 03

Danh mục: