Máy phân tích thành phần kim loại Huatec HXRF-120E

Nhà sản xuất:
  • Hiệu suất cao
  • Hoạt động hơn giản
  • Phân tích hàng trăm loại kim loại
  • Công nghệ Đức tiên tiến