Máy phân tích sóng Keysight N5245B PNA-X

Nhà sản xuất:
  • Tần số lớn nhất: 50 GHz
  • Dải động: 124 dB
  • Công suất ra: 13 dBm
Danh mục: