Máy phân tích sóng Keysight N5222B PNA

  • Tần số lớn nhất: 26.5 GHz
  • Dải động: 127 dB
  • Công suất ra: 13 dBm
Danh mục: