Máy phân tích RF cầm tay Keysight FieldFox N9914A

Nhà sản xuất:
  • Tần số: 30 kHz đến 6.5 GHz
  • Nhiệt độ tham chiếu tần số: -10 đến 55 °
  • Độ phân giải tần số: 1.34 Hz