Máy phân tích phổ RF Keysight FieldFox N9912A

Nhà sản xuất:
  • CAT : 2 MHz đến 4/6 GHz
  • SA: 100 kHz đến 4/6 GHz
  • Tần suất tối thiểu : 2 MHZ
Danh mục: