Máy phân tích mạng Keysight PNA

Nhà sản xuất:
  • Mang lại độ chính xác cấp hệ thống vô song từ 900 Hz đến 120 GHz
  • Kéo dài thời gian giữa các lần hiệu chuẩn với độ ổn định hàng đầu trong ngành
  • Giảm thời gian kiểm tra từ vài ngày xuống chỉ vài giờ
Danh mục: