Máy phân tích mạng Keysight N5247B PNA-X ( 900 Hz / 10 MHz đến 67 GHz)

Nhà sản xuất:
  • Tần số lớn nhất: 67 GHz
  • Dải động: 129 dB
  • Công suất ra: 13 dBm
Danh mục:
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.