Máy phân tích Keysight FieldFox N9916A

  • Tần số: 100 kHz đến 14 GHz
  • Khoảng tần số: Độ phân giải: 1 Hz
  • Nhiễu pha: Độ ổn định, nhiễu pha SSB ở 1 GHz
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.