Máy phân tích chất lượng điện năng Chauvin Anoux CA 8220

Nhà sản xuất:
  • 880g
  • 6 pin 1,5V LR6 (AA)