Máy phân tích chất lượng điện HT Instrument SOLAR-515w

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 2 đến 600 V
  • Độ phân giải : 0,1 V
  • Sự chính xác : ± (0,5% rdg + 2 dgt)