Máy phân tích chất lượng điện HT Instrument PQA824

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi : 2 đến 1000 V
  • Độ phân giải : 0,2 V
  • Sự chính xác : ± (1,0% rdg + 2 dgt)