Máy phân tích chất lượng điện HT Instrument PQA823

Nhà sản xuất:
  • Công suất – Một pha và ba pha: 0.0W ~ 9.999MW
  • Năng lượng – Một pha và ba pha: 0.0W ~ 9.999MW
  • Hệ số công suất: 0,20 ~ 1,00