Máy phân tích chất lượng điện HT Instrument I-V400w (Hệ thống quang điện)

Nhà sản xuất:
  • Bộ nhớ trong để tiết kiệm dữ liệu
  • Nhắc lại kết quả trên màn hình
  • Cổng quang / USB để kết nối PC
  • Trợ giúp trực tuyến trên màn hình