Máy nội soi Mitcorp HD X2000

Nhà sản xuất:
  • Thả kháng: 1m
  • Độ ẩm tương đối: Tối đa 95% không ngưng tụ
  • Nhiệt độ bảo quản: IP57
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.