Máy kiểm tra độ cứng Huatec LX-A-2

Nhà sản xuất:
  • Giá trị số: 0~ 100HA
  • Áp lực của kim: 2.5mm
  • Dải đo đề xuất: 10~ 90HA     
  • Kích thước đầu đo áp lực: Φ0.79 mm
Danh mục: