Máy kiểm tra độ cứng Huatec ASTM D2240.

Nhà sản xuất:
  • Giá trị quay số: 1-100 độ
  • Hành trình con trỏ: 0-2,5mm
  • Lực lò xo: ​​111.1cn
  • Lực lượng kiểm tra: 400g
Danh mục: