Máy kiểm tra độ cứng của bọt và bọt biển Huatec LX-F

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi của tuyến kim áp lực: 0 ~ 2,5 mm.
  • Giá trị thang đo: 0-100 độ.
  • Lực ép đầu kim: 550mN ~ 4300mN (56 ~ 438,5g).
Danh mục: