Máy kiểm tra độ bám dính sơn DeFelsko PosiTector ATA50

Nhà sản xuất:
  • Độ phân giải: 1 psi (0.01 MPa)
  • Cấp chính xác: ± 1% toàn giải
  • Trọng lượng: 12 lbs / 5.5 kg