Máy kiểm tra độ bám dính sơn DeFelsko PosiTector ATA20

Nhà sản xuất:
  • Độ chính xác: ± 1% toàn giải
  • Độ phân giải: 1psi ( 0.01MPa)
  • Trọng lượng: 12 lbs/ 5,5kg