Máy hiệu chuẩn nhiệt độ kép Fluke Calibration 9009

Nhà sản xuất:

Model 9009 bao gồm hai khối nhiệt độ được kiểm soát độc lập. Khối nóng cung cấp nhiệt độ từ 50°C đến 350°C trong khi khối lạnh bao gồm nhiệt độ từ –15°C đến 110°C

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.