Máy hiệu chuẩn đa chức Prova iCal

Nhà sản xuất:
  •  Đầu vào: (110 hoặc 220) Vac
  • Đầu ra: 15Vdc, 0.5A
  • Kích thước : 650g (bao gồm pin), 22,9oz

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.