Máy hiện sóng tương tự Gwinstek GOS-630FC (30Mhz, 2CH)

Nhà sản xuất:

Băng thông : 30Mhz

Độ nhạy: 1mV ~ 5V/div

Số kênh : 2

Rise Time : 11.7ns (1mV/div, ở 2mV/div khoảng 50ns)

Danh mục:
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.