Máy hiện sóng Keysight InfiniiVision 6000 X-Series

Nhà sản xuất:
  • Tầng ồn 115 uVrms ở 1 mV / div (1 GHz)
  • Kiểm soát giới hạn băng thông phần cứng tiêu chuẩn
  • Chỉ sâu 6 “(15 cm), nặng 15 lbs (6,8 kg)
Danh mục: