Máy hiện sóng Keysight InfiniiVision 4000 X-Series

Nhà sản xuất:
  •  : InfiniiVision 4000 X-Series
  • Phạm vi : 4 + 16 kênh
  • Băng thông : 200MHz 
  • Tỷ lệ lấy mẫu : 5GSPS 
Danh mục: