Máy hiện sóng Keysight InfiniiVision 3000T X-Series

Nhà sản xuất:
  • Băng thông 100MHz đến 1GHz
  • Tốc độ lấy mẫu tối đa 5GS / s
  • Tốc độ cập nhật không thỏa hiệp> 1M wfms / s
Danh mục: