Máy hiện sóng Keysight InfiniiVision 2000 X-Series

Nhà sản xuất:
  • Nhãn hiệu: Keysight
  • Kênh Analog: 2 và 4
  • Băng thông (có thể nâng cấp): 70, 100, 200 MHz
  • Kênh kỹ thuật số: 8 (kiểu MSO hoặc nâng cấp)
Danh mục: