Máy hiện sóng Keysight InfiniiVision 1000 X-Series

Nhà sản xuất:
  • Tốc độ cập nhật dạng sóng : 50.000 wfms / s
  • Tốc độ mẫu tối đa: 1 GSa / s
  • Độ sâu bộ nhớ tối đa: 100 kpts
  • ADC bit : 8 bit
Danh mục:
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.