Máy ghi dữ liệu đa chức năng Delta OHM HD31

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ không khí: -200 ° C … +500 ° C
  • Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,03 ° C
  • Độ ẩm tương đối: 0… 100% RH
Danh mục: