Máy ép bột

Nhà sản xuất:

Máy ép bột được sử dụng để đo độ trắng của bột bằng máy đo độ trắng