Máy đo nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ CO2 Lutron MCH-383SD

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi CO2: 0 đến 4000 ppm.
  • Độ ẩm: 10 đến 90% rh.
  • Nhiệt độ: 0 đến 50,0 oC, oC / oF.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.