Máy đo nhiệt độ Chauvin Arnoux CA 876

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi từ – 40 đến + 1350 ° C
  • Độ chính xác: ± (0,1% số đọc + 1 ° C)
  • Độ phân giải: 1 ° C