Máy đo màu Yoke BC-2000H (0-500; 0.001, 0.01PCU)

Nhà sản xuất:

Giá trị đọc tối thiểu (PCU): 0.001, 0.01

Dải đo (PCU): 0-500

Sai số cơ bản: ±5%FS

Độ lặp lại: ≤0.5%

Zero draft: ±0.5%FS

Danh mục: