Máy đo màu PCE-CSM 1

Nhà sản xuất:

– CIE L * a * b * C * h, L * a * b * và XYZ
– Hiệu chuẩn trắng đen tự động
– Xác định các giá trị tham chiếu để so sánh với các mẫu
– Pin sạc Li-ion
– Đo các màu sắc khác nhau

Danh mục: