Máy đo mật độ gỗ HT-6510DEN

Nhà sản xuất:

Máy đo mật độ gỗ HT-6510DEN

* Với chức năng tính trung bình.

* Chức năng gửi tiền giá trị cao nhất.

* Chức năng báo động dưới điện áp.

* Sử dụng đầu ra dữ liệu USB để kết nối với PC.

* Cung cấp lựa chọn đầu ra dữ liệu Bluetooth.

Danh mục: