Máy đo khoảng cách laser Laserliner 080.840A

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ bảo quản: -20 ° C 70 70 ° C
  • Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C, 40 ° C
  • Phạm vi đo lường: 0,2 – 30 m
  • Sự chính xác: ± 2 mm (điển hình) *