Máy đo khoảng cách Flus FL-100

Nhà sản xuất:
  • Đo diện tích thể tích
  • Đo gián tiếp, cộng trừ
  • Phép toán Pythagore
  • Dải đo từ 0,05 tới 100m
  • Model: FL-100