Máy đo khí Kanomax 2700

Nhà sản xuất:
  • Đơn vị đo: ppm hoặc mg / m3
  • Đầu cảm biến: Có thể tháo rời và thay thế
  • Đầu ra: 0 đến 5 V, đầu ra báo động
  • Ghi dữ liệu: 8188 điểm dữ liệu