Máy đo khí Co2 Testo 480

Nhà sản xuất:
  • Đo lưu lượng không khí trong ống dẫn.
  • Đo nhiệt độ trong phòng thí nghiệm.
  • Đo độ ẩm trong sản xuất, độ ẩm không khí.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.